ท้อปปิ้ง

กล้วยหอม

ท้อปปิ้ง 1 ชุด | 25 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

** ราคาขายท็อปปิ้งใน โลตัส สมุย, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, จังซีลอน ทั้ง 2 สาขา จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์