ไอศกรีมมินิควอท

มะม่วงอกร่องทอง

ไอศกรีมมินิควอท 1 มินิควอท | 199 บาท