ไอศกรีมควอท

ดาร์ค ช็อคโกแลต ซอร์เบท์

ไอศกรีมรสดาร์ค ช็อคโกแลตเข้มข้น

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 229 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

** ราคาขายไอศกรีมใน โลตัส สมุย, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, จังซีลอน ทั้ง 2 สาขา จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์