ไอศกรีมควอท

ดาร์ค ช็อคโกแลต ทรัฟเฟิล

ไอศกรีมดาร์กช็อคโกแลตเข้มข้น ได้รสช็อคโกแลตเต็มๆ เข้มข้นมาก พร้อมชิ้นช็อคโกแลตทรัฟเฟิล เต็มๆคำ อัดแน่นในเนื้อไอศกรีม

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 229 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

** ราคาขายไอศกรีมใน โลตัส สมุย, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, จังซีลอน ทั้ง 2 สาขา จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์