ไอศกรีมควอท

ทุเรียนหมอนทอง

ไอศกรีมนมรสทุเรียนผสมเนื้อทุเรียนหมอนทอง

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 229 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

**ราคาขายไอศกรีมเค้กในสาขาโลตัส สมุย, จังซีลอน ภูเก็ต และเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์