ไอศกรีมควอท

มะม่วงเขียว ซอร์เบท์

ไอศกรีมซอร์เบท์รสมะม่วงเขียว เปรี้ยว มัน อร่อย

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 259 บาท
* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ** ราคาขายไอศกรีมใน โลตัส สมุย, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, จังซีลอน ทั้ง 2 สาขา จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์