ไอศกรีมควอท

มะม่วงอกร่องทอง

ไอศกรีมรสมะม่วงอกร่องทองแท้100% เข้มข้น หอม หวานให้รสชาติมะม่วงอกร่องทอง

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 259 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

**ราคาขายไอศกรีมใน โลตัส สมุย, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, จังซีลอน ทั้ง 2 สาขา จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์