ไอศกรีมควอท

มะม่วง ซอร์เบท์

ไอศกรีมซอร์เบท์ รสมะม่วงน้ำดอกไม้ ผสมเนื้อมะม่วงสุก

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 259 บาท

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

**ราคาขายไอศกรีมใน โลตัส สมุย, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, จังซีลอน ทั้ง 2 สาขา จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์