ไอศกรีมควอท

สตรอเบอร์รี่ คุกกี้ โดล

รสชาติใหม่ที่หวานน้อยกว่ารสตรอเบอร์รี่ตัวปัจจุบันกว่า 25%

ไอศกรีมควอท 1 ควอท | 229 บาท

* ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

** ราคาขายไอศกรีมใน โลตัส สมุย, เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย, จังซีลอน ทั้ง 2 สาขา จะแตกต่างจากราคาที่ระบุใต้สินค้าบนเว็บไซต์